Be Senpai – Video Learning

Case study video para Red Points

Evento Ajuntament Barcelona + Barcelona Activa

Tutorial maquina desalinizadora

Sesión para fotos LinkedIn

Fotografías para branding personal

Fotografía Producto Exteriores – Ai Culotte!

Fotografía producto para DMC